Nu Life

PHEROMAX Woman, pr�bka 1ml

cena od 38,00 zł

Gdzie kupić

W Esentia.pl polecamy Wam drogerie i perfumerie internetowe gdzie możesz kupić kosmetyki online. Poniżej prezentujemy oferty tego produktu dostępne w sklepach internetowych.

PHEROMAX Woman, pr�bka 1mlid: b4cebab61331
38,00 zł

Opis produktu

S? rzeczy dobre i s? te najlepsze. Jako wy??czni dystrybutorzy na Polsk?, z dum? prezentujemy bardzo silne, nadzwyczajnie st?one feromony PHEROMAX (czyt. feromaks, feromax). Dwa miesi?ce zaj?o nam oraz naszym klientom testowanie nowego produktu. Uzyskane rezultaty przeros?y nasze naj?mielsze oczekiwania. To zdecydowanie jedne z najlepszych feromon?w jakie mieli?my w r?kach. NU Life KG gwarantuje niesamowicie wysokie st?enie feromon?w w ka?dym flakonie w wysoko?ci 0,035%. Absolutny HIT! Na zachodzie Pheromax okre?lany jest jako produkt klasy Hi-tech. Wiele lat bada? zaowocowa?o stworzeniem nowoczesnej formu?y, kt?ra w niewiarygodny spos?b wp?ywa na p?e? przeciwn?. Pheromax zawiera nie tylko dwa podstawowe feromony dzia?aj?ce na p?e? przeciwn? (Androstenol, Androstenon), ale r?wnie? nowy, niedawno odkryty Androstadienon. Po??czenie tych trzech silnych feromon?w w bardzo wysokim st?eniu oraz odpowiednich proporcjach skutkuje powstaniem mieszanki wybuchowej. Ten produkt, w przeciwie?stwie do wielu tanich ?rodk?w, dzia?a tak, jak powinien ju? od pierwszego u?ycia - gwarantowane. Dzia?anie Pheromax cechuje si? silnym pobudzeniem seksualnym. Mimo, ?e brzmi to niewiarygodnie, po jego u?yciu momentalnie stajesz si? wyj?tkowo atrakcyjny, b?d? atrakcyjna dla otaczaj?cych Ci? os?b przeciwnej p?ci. Natomiast, pozosta?e osoby traktuj? Ci? z nale?ytym szacunkiem oraz powa?aniem. Pheromax jest stale wykorzystywany przez niekt?rych m?czyzn oraz kobiety w klubach, czy podczas spotka? towarzyskich, by wywo?a? po??danie w partnerze. Osoby, kt?re zdaj? sobie spraw? z pot?gi dzia?ania prawdziwych feromon?w, mog? korzysta? z niewiarygodnych mo?liwo?ci jakie daje 14ml flakon Pheromax. Wykorzystaj go w spos?b, jaki lubisz. UWAGA! Produkt o ekstremalnej koncentracji feromon?w! W ka?dym stylowym, srebrnym flakonie znajduje si? niewiarygodnie du?a ilo?? feromon?w. Zawiera ??cznie 5mg feromon?w w 14ml flakonie, posiada wi?c st?enie w wysoko?ci 0,035%, kt?re jest wyczuwalne. Produkt bardzo wydajny. Jedna ma?a aplikacja jest bardzo skuteczna. Wi?ksza ilo?? przynosi niepo??dane efekty. Wa?na informacja dla kobiet. Wersja dla kobiet zawiera bardzo du?? ilo?? Estratetraenolu - najsilniejszego feromonu pobudzaj?cego m?czyzn, jaki obecnie jest znany cz?owiekowi. Dzi?ki PHEROMAX Woman staniesz si? jeszcze bardziej nieodparta. Wp?yw na p?e? przeciwn? Osoby przebywaj?ce w Twoim towarzystwie staj? si? rozmowne, towarzyskie, czasami sk?onne do flirtu. Zwi?kszasz po??danie oraz zainteresowanie swoj? osob?. Stajesz si? osob? bardziej atrakcyjn? seksualnie. Wp?yw na konkurent?w Twoi konkurenci traktuj? ci? z wi?kszym szacunkiem. Szukaj? Twojej aprobaty. Stajesz si? osob? dominuj?c? w towarzystwie. Wp?yw na Twoj? osob? Po zastosowaniu Pheromax stajesz si? pobudzony, wzrasta Twoja spontaniczno??, b?yskotliwo?? oraz pewno?? siebie i nie ma to nic wsp?lnego z Twoim nastawieniem. Mo?e pojawi? si? uczucie gor?ca. Nie mo?esz sobie pozwoli? na w?asne, oryginalne opakowanie? Mo?esz przekona? si? o skuteczno?ci Pheromax, kupuj?c 1ml pr?bk?. PHEROMAX Oxytocin. Teraz opr?cz standardowego PHEROMAX mo?esz kupi? r?wnie? PHEROMAX Oxytocin. Uwielbiany przez Was PHEROMAX zosta? wzbogacony przez producenta o 2mg Oksytocyny, neuropeptydu zwi?kszaj?cego zaufanie. PHEROMAX Oxytocin to ekskluzywna wersja PHEROMAX. Unikatowa warto?? nie tylko w zakresie uwodzenia, ale r?wnie? w biznesie. Tam, gdzie zaufanie drugiej osoby do Ciebie jest szczeg?lnie wa?ne. Je?eli chcesz jeszcze bardziej wp?ywa? na ludzi, wybierz PHEROMAX Oxytocin. (PHEROMAX Oxytocin nie jest ?rodkiem terapeutycznym ani leczniczym. Wy??cznie do stosowania zewn?trznego.)

PHEROMAX Woman, pr�bka 1ml marki Nu Life w kategorii Perfumy / feromony / feromony damskie. Nu Life PHEROMAX Woman pr�bka 1ml feromony.

Opinie

Wskazówki dotyczące pisania recenzji

  1. Prosimy napisz coś, co pomoże innym Klientom podjąć decyzję przy zakupie.
  2. Uzasadnij przyznaną ocenę.
  3. Treść recenzji odnieś wyłącznie do produktu.
  4. Zadbaj o poprawność językową: używaj polskich znaków, postaraj się unikać błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.
  5. Nie pisz całej recenzji WERSALIKAMI.
  6. Nie używaj wyrażeń wulgarnych, sformułowań naruszających w jakikolwiek sposób prawo (w szczególności prawa autorskie) lub czyjeś dobre imię.
  7. Nie umieszczaj reklam, linków do innych serwisów.
  8. Nie kopiuj recenzji z innych serwisów / źródeł.
Jeśli zastosujesz się do powyższych wskazówek Twoja recenzja ukaże się szybciej! Dziękujemy!

Dziękujemy!

Otrzymaliśmy Twoją recenzję - pojawi się na tej stronie po zatwierdzeniu przez moderatora.

Oj - wystąpił błąd.

Odśwież stronę i spróbuj, proszę, raz jeszcze.

Wypełnij, proszę, prawidłowo wszystkie powyższe pola.

Podobne produkty