# Regulamin serwisu Esentia.pl Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Esentia Aligata sp. z o.o.. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. ## Definicje - *Spółka* - firma Esentia Aligata sp. z o.o. świadcząca usługi elektroniczne - *Usługa* - usługa świadczona drogą elektroniczną przez firmę Esentia Aligata sp. z o.o. polegająca na prezentowaniu i porównywaniu produktów dostępnych w sklepach internetowych, publikowaniu Recenzji Użytkowników w Serwisach należących do Spółki - *Serwis* - Serwis Esentia.pl, prowadzony przez Spółkę dostępny pod adresem https://esentia.pl. - *Użytkownik* - osoba fizyczna odwiedzająca Serwis i przeglądająca produkty dostępne w sklepach internetowych. - *Sprzedawca* - Sklep internetowy współpracujący ze Spółką i prezentujący w jej Serwisie swoje produkty. - *Konto Sprzedawcy* - Konto firmy lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą współpracującej ze *Spółką* - *Produkt* - produkt oferowany przez Sprzedawcę - *Recenzja* - anonimowa opinia Użytkownika na temat Produktu - *Regulamin* - niniejszy dokument ## Dane kontaktowe i rejestracyjne - Spółka zarejestrowana jest przy ul. Wróbla 8, 02-736 Warszawa. - Kontakt mailowy do biura: info@esentia.pl. - Kontakt telefoniczny: +48 502390293 - KRS: 0000186680, NIP: 5471996177, Regon: 072886795. ## Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną - *Spółka* prezentuje *Produkty* *Sprzedawców* za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet. - *Spółka* umożliwia *Użytkownikom* dzielenie się opiniami na temat *Produktów*. - *Spółka* nie sprzedaje *Produktów* (nie jest stroną transakcji). Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego lub trwałego blokowania dostępności niektórych usług na stronach Serwisu. ## Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu - Stanowisko komputerowe wraz z poprawnie działającą przeglądarka HTML (Internet Explorer, Mozilla, Opera, Safari, Chrome) w wersji nie starszej niż z okresu 12 miesięcy poprzedzających wejście na stronę Serwisu. - Łącze internetowe o przepustowości nie mniejszej niż 512 Kb/s. ## Zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym Wszystkie treści zgłaszane do publikacji *Recenzji* przez *Użytkownika* muszą spełniać następujące warunki: - Nie mogą naruszać obowiązującego prawa. - Nie mogą naruszać dóbr osobistych innych osób lub podmiotów. - Nie mogą naruszać ogólnie przyjętych w cywilizowanym społeczeństwie norm zachowania i wypowiedzi. - Nie mogą mieć charakteru reklamy *Produktu* lub podmiotów innych niż te udostępniane na stronach Serwisu. - Nie mogą mieć charakteru spamu internetowego. - Muszą przedstawiać realną wartość dla innych *Użytkowników* pomocną przy dokonywaniu późniejszych zakupów. - Jeżeli zgłoszone treści nie spełniają wymagań z punktu (1), *Spółka* może odmówić ich publikacji lub opublikować je po dostosowaniu zawartości do tych wymagań. - *Spółka* zastrzega sobie prawo do modyfikowania i / lub usuwania treści zgłoszonych przez *Użytkownika* w dowolnym momencie i zakresie, bez podania przyczyny. ## Prawa autorskie i licencje - *Użytkownik* zgłaszający jakakolwiek treść w serwisie (tekstowa, graficzna lub inna) oświadcza, ze przysługuje mu prawo autorskie do publikowania zgłaszanych treści. - *Użytkownik* zgłaszający jakiekolwiek treści (w formacie tekstowym, graficznym, dźwiękowym, filmowym lub innym) w serwisie udzielają Spółce w momencie zgłoszenia treści licencję uprawniajacą do modyfikowania treści, odpłatnego lub bezpłatnego udzielania sub-licencji innym podmiotom, publicznego wyświetlania i odtwarzania zgłoszonych materiałow. Licencja jest wyłaczna, nieograniczona terytorialnie ani czasowo. - Publikowanie i/lub wykorzystywanie przez inne osoby lub podmioty we własnych utworach całości lub fragmentów materiałów publikowanych przez Spółkę bez pisemnej zgody Spółki jest zabronione. ## Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną - Materiały prezentowane w *Serwisie* nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. - *Spółka* zastrzega sobie prawo do modyfikacji wszelkich publikowanych w *Serwisie* materiałów i informacji w każdym możliwym zakresie i w dowolnym momencie. ## Bezpieczeństwo i polityka prywatności Użytkownika - *Spółka* nie gromadzi i nie przetwarza żadnych danych osobowych *Użytkownika* odwiedzającego *Serwis*. - Adres IP *Użytkownika* jest anonimizowany. - *Spółka* korzysta z usług Google Analytics, dzięki którym wie: * kiedy *Użytkownik* wszedł do *Serwisu* * jak długo był w *Serwisie* * z jakiej strony został przekierowany do *Serwisu* * jakie strony odwiedził w *Serwisie* * jakich *Produktów* szukał w *Serwisie* - Jeżeli *Użytkownik* nie zgadza się na to aby *Spółka* korzystała z danych pobieranych przez Google Analytics może zainstalować Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. ## Bezpieczeństwo i polityka prywatności Sprzedawcy - *Spółka* gromadzi i przetwarza dane rejestracyjne *Sprzedawcy* (firmy lub osóby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, identyfikującej się numerem NIP) w celu współpracy ze *Spółką*. - Dane rejestracyjne *Sprzedawcy* są ogólnie dostępne w rejestrach gospodarczych takich jak KRS, CEiDG. - *Spółka* zapewnia założenie *Konta Sprzedawcy* przy użyciu szyfrowania protokołem SSL. ### Polityka cookies *Serwis* korzysta z cookies (małych pakietów informacji tekstowej, przeciętnie kilkanaście lub kilkadziesiąt znaków, które są czasami zapisywane przez przeglądarkę użytkownika na komputerze użytkownika). Jest to standardowy mechanizm, który istnieje w przeglądarkach w zasadzie od początku istnienia Internetu. Prawie wszystkie serwisy internetowe korzystają z cookies - ciężko jest znaleźć taki, który tego nie robi. *Użytkownik* odwiedzając *Serwis* zgadza się, aby *Serwis* korzystał z cookies. Jeżeli *Użytkownik* nie chce, aby *Serwis* korzystał z cookies, może zablokować ich funkcjonowanie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. W takim jednak wypadku część *Serwisu* będzie dla *Użytkownika* niedostępna. *Serwis* wykorzystuje mechanizm cookies do: * wyświetlania komunikatów statusu (np. informacja o pomyślnym zalogowaniu się), * przechowywania identyfikatora zalogowanego *Sprzedawcy*, * rozpoznawania powracającego *Użytkownika* (za pośrednictwem Google Analytics), * przechowywania informacji o aktywnej sesji * śledzenia przekierowania do *Sklepu* ## Postanowienia kończasowego - We wszystkich sprawach nieuregulowanych *Regulaminem* mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. - *Regulamin* ważny jest od 24 maja 2018.